Het algemene telefoonnummer van EVO is op het moment niet te bereiken. Voor dringende vragen kunt u 06 5576 3405 bellen.
EVO
079 - 3467 346 E-mail Menu
Evo.nl gaat binnenkort verder als evofenedex.nl

Kennisbank

Kennis en informatie over internationaal ondernemen

EVO voorziet haar leden van de meest relevante logistieke kennis. Direct toepasbaar in uw bedrijf. Bekijk hieronder de dossiers over internationaal ondernemen voor kennis waar momenteel de meeste vraag naar is. Voor meer kennis en informatie kunt u ook het complete overzicht van de kennisbankartikelen over internationaal ondernemen raadplegen.

Naar kennisartikelen

Snel en adequaat antwoord op al uw vragen over internationaal ondernemen 079 346 73 46

Veelgestelde vragen

We hebben van onze klant in Hongarije het verzoek gekregen om gegevens over de goederen aan te leveren. Wij gaan de goederen zelf leveren, met eigen vervoer. Moeten we aan het verzoek van onze Hongaarse klant voldoen?

Hongarije heeft op 1 januari een registratiesysteem geïntroduceerd voor alle goederenbewegingen van, naar en binnen het grondgebied, het zogenoemde Ekaer-systeem. Dit betekent dat de Hongaarse ontvanger of de Hongaarse verzender de verzending van de goederen in het Ekaer-systeem moet aanmelden en hiervoor een registratienummer krijgt. Het systeem is ook op het eigen vervoer van toepassing. De eigen vervoerder heeft het registratienummer nodig om bij controle in Hongarije te kunnen aantonen dat de goederen in het Ekaer-systeem zijn geregistreerd. Voor deze registratie heeft de Hongaarse klant een aantal gegevens nodig, waaronder een productomschrijving, waarde van de goederen, gewicht, afzender, geadresseerde en het kenteken van het voertuig.

Mijn transporteur berekent voor een rit van Nederland naar mijn klant in Bazel een toeslag in verband met het loskoppelen van de Zwitserse Frank van de euro. Is dit terecht?

Een verband tussen deze transportdienst en de hoogte van de Zwitserse Frank zien wij in dit verband in ieder geval niet. Zeker niet als de bestemming Bazel is, dat vlak bij de grens ligt. Het is niet waarschijnlijk dat uw transporteur veel kosten maakt op Zwitsers grondgebied. Wij adviseren u dan ook om uw transporteur te verzoeken deze toeslag nader toe te lichten en uit te leggen waarop deze toeslag is gebaseerd.

We hebben voor onze bakwagen een Eurovignet, maar nu kregen we een boete van de Belastingdienst omdat we blijkbaar niet het juiste vignet hebben voor onze bakwagen met aanhangwagen. Hoe zit dat precies?

Voor de Belastingdienst is het totaal aantal assen van het samenstel, dus bakwagen mét aanhangwagen, van belang. U moet dus een vignet voor vier of meer assen aanschaffen; een vignet alleen voor de bakwagen is niet voldoende. Als u niet het hele jaar met aanhangwagen rijdt, bijvoorbeeld omdat u te maken heeft met seizoensdrukte, is het raadzaam om alleen in de piektijd een vignet voor vier of meer assen aan te schaffen.

Wat verandert er per 1 mei 2016?

Dat het DWU op 1 mei 2016 van kracht wordt, betekent niet dat de hele wet op die dag is geïmplementeerd. De implementatie is afhankelijk van de (Europese) IT-ontwikkelingen aan de zijde van de overheid. Het DWU wordt daardoor gefaseerd ingevoerd. Dit gaat van start op 1 mei 2016 en duurt tot en met 31 december 2020.
De precieze planning van implementatie is nog niet bekend, maar op 1 mei worden de onderdelen waarvoor geen IT aanpassingen nodig zijn wel van kracht: AEO, Bindende inlichtingen, Douanewaarde en Bijzondere regelingen (waaronder verdeling en entrepots). Hoewel de wetgeving vanaf die datum van kracht is, worden de vergunningen gefaseerd overgezet.

Ik doe internationaal zaken. Kan ik dan het Weens Koopverdrag uitsluiten?

Om een eenduidige uitleg van de overeenkomst te verkrijgen, is het zelfs raadzaam om het Weens Koopverdrag uit te sluiten als u met buitenlandse partijen zaken doet. Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen, verklaren vaak Nederlands recht van toepassing op de overeenkomst. Wat zij daarbij nogal eens vergeten, is dat als onderdeel van het Nederlands recht ook het zogenoemde Weens Koopverdrag van toepassing is op een contractuele verhouding. Dat is het VN-verdrag over internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980, ook wel bekend onder de Engelse afkorting CISG. Het is een internationaal verdrag dat het recht rondom internationale koop- en verkoopovereenkomsten van roerende zaken regelt. 

 EVO-Ledenservice - 079 3467 346 - ledenservice@evo.nl 

Benieuwd of u al DWU-proof bent?

DWU Check

Doe de check

evofenedex

360° logistiek & internationaal ondernemen

Bekijk tijdelijke website