Het algemene telefoonnummer van EVO is op het moment niet te bereiken. Voor dringende vragen kunt u 06 5576 3405 bellen.
EVO
079 - 3467 346 E-mail Menu
Evo.nl gaat binnenkort verder als evofenedex.nl

Kennisbank

Kennis en informatie over gevaarlijke stofffen

EVO voorziet haar leden van de meest relevante logistieke kennis. Direct toepasbaar in uw bedrijf. Bekijk hieronder de dossiers over gevaarlijke stoffen voor kennis waar momenteel de meeste vraag naar is. Voor meer kennis en informatie kunt u ook het complete overzicht van de kennisbankartikelen over gevaarlijke stoffen raadplegen.

Naar kennisartikelen

 

Snel en adequaat antwoord op al uw vragen over gevaarlijke stoffen 079 346 73 46

Veelgestelde vragen

Wij vervoeren geregeld spuitbussen in dozen onder de LQ-vrijstellingsregeling. Moeten de dozen UN-gekeurd zijn?

Als er wordt vervoerd volgens de vrijstellingsregeling voor beperkte hoeveelheden (limited quantities, afgekort LQ) is het niet nodig dat de doos UN-gekeurd is. Wel zijn de algemene verpakkingsvoorschriften van het ADR van toepassing. Zo moet de doos van goede kwaliteit zijn en sterk genoeg om de schokken en belastingen die normaal gesproken tijdens het vervoer worden ondervonden, te doorstaan. De doos moet zodanig zijn vervaardigd en gesloten, dat onder normale vervoersomstandigheden ten gevolge van trillingen of van verandering van temperatuur, vochtigheid of druk elk verlies van de inhoud uit het collo, is uitgesloten. De dozen moeten wel zijn voorzien van het speciale LQ-kenmerk: een vierkant wit vlak met aan de boven- en onderkant een zwarte hoek. Dozen met spuitbussen hoeven niet te worden voorzien van het kenmerk met de richtinggevende rode pijlen. Voor dozen waarin andere gevaarlijke stoffen zijn verpakt, is dit vaak wel van toepassing.

Mag ik mijn chauffeur met schriftelijke instructies uit 2013 op pad sturen?

Het ADR, de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, wordt elke twee jaar gewijzigd. Elk land is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gewijzigde schriftelijke instructies - gevarenkaarten - in de landstaal. De gevarenkaart die de chauffeur bij zich moet hebben moet in een taal die hij kan begrijpen. Als een land geen nieuwe vertaling levert, is er geen actuele gevarenkaart beschikbaar en kun je niet anders dan met een gevarenkaart uit 2013 te rijden. Gelukkig is dit geen probleem, want de gevarenkaarten uit 2013 mogen door middel van een overgangstermijn in het ADR nog gebruikt worden tot 1 juli 2017!

Zijn er voorschriften voor de afmeting van het UN-nummer op verpakkingen met gevaarlijke stoffen?

Ja, In het ADR zijn er voorschriften voor de hoogte van het UN-nummer, dat op een verpakking met gevaarlijke stoffen moet worden aangebracht. In subsectie 5.2.1.1 van het ADR staat dat de letters UN en het UN-nummer op verpakkingen minimaal twaalf mm hoog moeten zijn. Een uitzondering geldt voor verpakkingen met een inhoud van maximaal dertig kilo en voor cilinders met maximaal zestig liter watercapaciteit. Hierop moet de afmeting minimaal zes millimeter hoog zijn. Ten slotte geldt voor verpakkingen met een inhoud van maximaal vijf liter of vijf kilo dat het UN-nummer van een geschikte afmeting (goed zichtbaar en leesbaar) moet zijn. Voor gascilinders is er nog een overgangstermijn. Deze is van kracht tot de volgende periodieke inspectie, maar in ieder geval uiterlijk tot 30 juni 2018.
Overigens zijn er ook voorschriften voor de afmeting van onder andere het UN-keuringskenmerk op verpakkingen en het opschrift ‘oververpakking’ en ‘berging’.

 

Hoe lang mag ik verpakkingen die zijn bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gebruiken? 

Verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van IBC’s, moeten in de meeste gevallen worden gekeurd en zijn voorzien van een UN-keuringskenmerk waaruit blijkt dat de verpakking overeenkomt met de daaraan verbonden keuringseisen. Tenzij anders is voorgeschreven, mogen de verpakkingen worden gebruikt zo lang ze de beproevingen kunnen doorstaan. Voor het vullen en het ten vervoer aanbieden moet elke verpakking zijn gecontroleerd en vastgesteld dat geen corrosie, andere schade of verontreiniging aanwezig is. Als een verpakking tekenen vertoont van verminderde bestendigheid in vergelijking met het goedgekeurde ontwerptype, mag zij niet meer worden gebruikt. Een uitzondering is er voor kunststof verpakkingen en kunststof IBC’s: deze mogen worden gebruikt tot maximaal vijf jaar na de maand van fabricage. De maand en het jaar van fabricage moeten op de verpakking zijn aangebracht. Voor IBC’s geldt aanvullend dat ze elke tweeënhalf jaar op dichtheid moeten worden getest en elke vijf jaar een verplichte keuring moeten ondergaan, waarbij wordt gekeken of de IBC nog voldoet aan de constructie-eisen, zoals het prototype is goedgekeurd.

Ik vervoer een machine met daarin honderd liter dieselolie. Valt dit vervoer onder de ADR-voorschriften?

Ja, in het ADR is een bepaling opgenomen voor het vervoer van machines en apparaten met brandstof waarvoor een aantal ADR-voorschriften geldt, afhankelijk van de hoeveelheid brandstof in de machine of het apparaat. Deze voorschriften staan in de bijzondere bepaling 363. Als tussen de 60 en 450 liter brandstof wordt vervoerd, moet op de machine het rode etiket voor brandbare vloeistoffen en het vis/boom-etiket voor milieugevaarlijke stoffen zijn aangebracht. Als er tussen de 450 en 1500 liter brandstof wordt vervoerd, moeten deze etiketten op vier zijden worden aangebracht. Voor het vervoer van meer dan 1500 liter brandstof gelden aanvullende voorschriften: tijdens het vervoer moeten afsluiters en openingen (bijvoorbeeld de ontluchtingsinrichtingen) zijn gesloten en moeten de machines goed zijn vastgezet en zodanig geplaatst dat er geen lekkage kan plaatsvinden. Tot slot moeten de machines voldoen aan de constructie-eisen van richtlijn 2006/42/EG, tenzij ze zijn gebouwd vóór 1 juli 2013.

 EVO-Ledenservice - 079 3467 346 - ledenservice@evo.nl 

Veiligheidsadviseur: zelf doen of uitbesteden?

Leidraad Veiligheidsadviseur

Download

Verplicht voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen

Gevarenkaarten

Download

Bekijk de eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS-15 Checklist

Download

evofenedex

360° logistiek & internationaal ondernemen

Bekijk tijdelijke website