Het algemene telefoonnummer van EVO is op het moment niet te bereiken. Voor dringende vragen kunt u 06 5576 3405 bellen.
EVO
079 - 3467 346 E-mail Menu
Evo.nl gaat binnenkort verder als evofenedex.nl

Disclaimer

Disclaimer

De EVO-website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot EVO en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de ‘Informatie’) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de EVO-website bekende gegevens. Deze Informatie wordt met de grootste zorg samengesteld en continu gecontroleerd en onderhouden.

EVO kan niet echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Dit geldt in het bijzonder voor (verouderde) EVO-webpagina's die via zoekmachines en websites van derden worden bezocht.

EVO kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de EVO-website te allen tijde in werking is en dat de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. EVO behoudt zich het recht voor om de EVO-website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Toegang tot en gebruik van de EVO-website (www.evo.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de EVO-website worden bekend gemaakt.

Hyperlinks

De EVO-website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan EVO eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Wet- en regelgeving

Deze website en alle andere uitingen van EVO worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de Wet bescherming Persoonsgegevens d.d. 6 juli 2000 (Stbl 2000.302, in werking getreden 1 september 2001).

De EVO-organisatie is gevestigd binnen het Arrondissement Den Haag. Onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

evofenedex

360° logistiek & internationaal ondernemen

Bekijk tijdelijke website