Het algemene telefoonnummer van EVO is op het moment niet te bereiken. Voor dringende vragen kunt u 06 5576 3405 bellen.
EVO
079 - 3467 346 E-mail Menu
Evo.nl gaat binnenkort verder als evofenedex.nl

Copyright statement

Copyright statement

EVO is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de EVO-website wordt getoond. Zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam EVO.

Al het materiaal op deze website is eigendom van EVO. Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVO.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de EVO-website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de tonen pagina c.q. website van EVO is.

De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn van toepassing. Het reprorecht wordt voorbehouden. EVO treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

evofenedex

360° logistiek & internationaal ondernemen

Bekijk tijdelijke website